6945415551 2493772376 Βερδικούσα, Λάρισα velekisdimitris@gmail.com
hero image
 
 
   
     
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ENERGY SOLUTIONS Βελέκης Δημήτριος | Φωτοβολταϊκά Λάρισα
 

Η Energy Solutions διακρίνεται για τη συνέπειά της στην παροχή υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ότι κάθε έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο επαγγελματισμός, ο κορυφαίος εξοπλισμός και η εξειδίκευση του προσωπικού της Energy Solutions εγγυώνται την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

 
     
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
     
 
 
 
 
 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 
 Εγκατάσταση συστήματος Net metering


Το Net Metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) .
Επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η ιδιοκτησία του (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, βιοτεχνία, βιομηχανία, ξενοδοχείο κλπ.), εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της κιλοβατώρας, ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού αν συνδυάσει κατάλληλα το φωτοβολταϊκό σύστημα με μία αντλία θερμότητας.

Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα ΦΒ συστήματα.
Tα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Τα οφέλη του Net metering είναι πολλά, με κυριότερα τα εξής:

 • Μείωση ή εκμηδενισμό του ενεργειακού κόστους.
 • Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων σας για θέρμανση – ψύξη – ζεστό νερό, με παράλληλη χρήση αντλίας θερμότητας.
 • Μεγάλη διάρκεια σύμβασης συμψηφισμού (έως και 25 έτη).
 • Σύντομο διάστημα απόσβεσης της επένδυσης.
 • Αύξηση προστιθέμενης αξίας ακινήτου.
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης.
 • Αθόρυβη λειτουργία.
   

Προαιρετική αποθήκευση ενέργειας.
Η αυτοπαραγωγή ρεύματος μπορεί προαιρετικά να συνδυαστεί και με την αποθήκευση της ενέργειας, για την ενεργειακή αυτονομία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος (black out), και την μερική ή πλήρη απεξάρτηση από την ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη μπαταριών, και επιλογή ενός υβριδικού ινβέρτερ (on/off grid) με ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης MPPT, και φορτιστή μπαταριών.

Εκμεταλλευτείτε το νέο επιδοτικό πρόγραμμα “ φωτοβολταικά στη στέγη”, που επιδοτεί στο 100% την μπαταρία, και εως 75% περίπου, για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Ακολουθεί πίνακας με ποσοστά και ποσά επιχορηγήσεων, καθώς και ερωτήσεις – απαντήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ»

Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες και διευκρινίσεις ή και για την σύνταξη μελέτης- προσφοράς.
 

 

 Άδειες για φωτοβολταικά


Έμπειρος ηλεκτρολόγος / μηχανολόγος αναλαμβάνει την αίτηση ένταξης στον ΔΕΔΔΗΕ καθώς και την αίτηση επιδότησης.

 • Αιτήσεις αδειοδότησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη, για συστήματα έως 10,8kW με μπαταρία, μέσω πλατφόρμας pvstegi.gov.gr
 • Φάκελοι Net-metering χωρίς επιδότηση, με ή χωρίς μπαταρία έως 100kW μέσω πλατφόρμας ΔΕΔΔΗΕ.
 Ενεργειακή αναβάθμιση


Μείωση του κόστους ρεύματος και του λειτουργικού κόστους με την προσθήκη συσσωρευτή στην ήδη υπάρχουσα φωτοβολταική εγκατάσταση.
 

 Μελέτη και σχεδιασμός φωτοβολταικού συστήματος


Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές απαιτήσεις μίας μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, χωρίς την εξάρτηση του δικτύου της ΔΕΗ. Υπάρχει και η δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης, ώστε το σύστημα να ανταποκρίνεται στις αυξανόµενες ανάγκες του πελάτη. Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα δεν συνδέονται σε δίκτυο ηλεκτρικής παροχής, σε αντίθεση µε τα διασυνδεδεμένα.

Τα υβριδικά Φ/Β συστήματα µπορεί να είναι είτε αυτόνομα είτε διασυνδεδεμένα, με την διαφορά να έχουν τουλάχιστον ακόμα µια άλλη πηγή ενέργειας εκτός από τα φωτοβολταικά πλαίσια. Η κύρια διαφορά µεταξύ αυτόνοµων και διασυνδεδεµένων Φ/Β συστηµάτων είναι οι συσσωρευτές, που τοποθετούνται στα αυτόνοµα, λόγω της ανάγκης αποθήκευσης ενέργειας για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης την νύχτα που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή σε ώρες αιχµής που αν και εφόσον δεν φτάνει το ποσό της ενέργειας που προέρχεται από τα Φ/Β λόγο μερικής ηλιοφάνειας, για να καλυφθεί η ζήτηση.

Η αυτονομία του συστήματος εξαρτάται από την ονομαστική χωρητικότητα, και τον αριθμό των συσσωρευτών. Στα διασυνδεδεµένα όµως, δεν υπάρχουν συσσωρευτές ούτε και χρειάζονται επειδή η περίσσεια ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο, και όταν υπάρχει έλλειµµα , το καλύπτει το δίκτυο. ∆εν πρέπει να ξεχάσουµε ότι αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν και χωρίς συσσωρευτές. Για παράδειγµα, σε συστήµατα άντλησης , άρδευσης κτλ...

Στα υβριδικά συστήµατα, χρησιµοποιούνται συνήθως ανεµογεννήτριες, υδρογεννήτριες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) ή ακόμα και ο συνδυασµός όλων. Με τη χρήση υβριδικού συστήµατος αυξάνεται η αξιοπιστία του συστήµατος ειδικά σε περίπτωση βλάβης της Φ/Β γεννήτριας, ή σε περίπτωση μη ηλιοφάνειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων


Αναλαμβάνουμε την κατασκευή μερικώς ή εξολοκλήρου φ/β πάρκου σε οποιοδήποτε μέρος καθώς και την επιδιόρθωσή του. Πχ Βλάβη inverter, αντικατάσταση πάνελ λόγω φυσικών καταστροφών κα."

Προμήθεια εξοπλισμού


Αξιόπιστη εγκατάσταση, με κακό εξοπλισμό δεν υπάρχει. Για αυτό, συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες και ποιοτικότερες εταιρίες του χώρου, διότι πρώτα απ΄όλα μας ενδιαφέρει η αξιοπιστία των υλικών. Απόδειξη, η εγγύηση του εξοπλισμού, που φτάνει εως και τα 10 έτη!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Καλέστε μας να συζητήσουμε, να εκτιμήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή και συμφέρουσα λύση.
 
     
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
6945415551
 
 
 
 
 
 
 
     
  ΒΛΑΒΕΣ
ENERGY SOLUTIONS Βελέκης Δημήτριος | Φωτοβολταϊκά Λάρισα
 

Αναλαμβάνουμε την επισκευή ή και την αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού.

     ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Καλέστε μας να συζητήσουμε, να εκτιμήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή και συμφέρουσα λύση.
 
     
     
     6945415551